ONS Financieel advies & Coaching

Contact- en overige informatie

Bezoekadres

Zeelandseweg 28
5453 RS Langenboom
Algemeen telefoonnummer:     06 - 5099 9242
  info@onsfinancieeladvies.nl

Heeft u vragen, opmerkingen, schade of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan gerust contact op met ons.
Wij bieden u ook de mogelijkheid om buiten kantoortijden een afspraak te plannen aan huis of op kantoor. Wanneer er sprake is van een noodgeval, zijn wij buiten kantooruren ook bereikbaar.

Bij nood

Telefoonnummer bij nood
Wim van der Schee
  06 - 5106 5411

Check uw groene kaart voor de alarmcentrale van uw verzekering.

Check uw groene kaart voor de alarmcentrale van uw voertuig en/of aanhanger of check uw polis van uw reisverzekering voor het telefoonnummer van de alarmcentrale.
Bent u verzekerd via Voogd & Voogd en heeft u uw polismap geactiveerd? Hierin staan al uw polissen en benodigde informatie.

Maandag t/m Vrijdag: 08:30 - 17:00 uur
Afspraken buiten kantoortijden zijn zowel op kantoor als bij u thuis mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Klachtenprocedure
Natuurlijk willen wij voorkomen dat u een klacht heeft. Wanneer u toch niet tevreden bent, hebben wij een interne klachtenprocedure.

Een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid gericht aan ons met betrekking tot onze producten of diensten of het proces van klachtenbehandeling zelf, waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht. Bij voorkeur lossen wij de klacht onderling en in overleg met u zelf op. Mocht dit niet lukken, dan heeft u het recht een beroep te doen op bemiddeling door het externe Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Wanneer wij een klacht ontvangen, registreren wij dit centraal. Zo bewaken we de afhandeling van klachten en kunnen we onderzoeken en evalueren hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Alle klachten worden centraal geregistreerd.

Samenvatting Procedure Klachtenbehandeling
  Wanneer u een klacht heeft, mag u dit telefonisch of per mail aan ons melden. Wanneer u dit eerst telefonisch doet, zullen wij u altijd vragen een e-mail te sturen, zodat we uw klacht ook in uw woorden kunnen vastleggen, zodat hier geen verwarring in ontstaat.
  Alle klachten worden geregistreerd en u ontvangt binnen twee weken na het indienen van uw klacht een bericht dat uw klacht in behandeling wordt genomen.
  Na maximaal acht weken na het indienen van uw klacht, ontvangt u van ons een oplossing en gaan we samen met u in gesprek of de oplossing passend is voor uw situatie.
  Als een klacht naar uw idee niet voldoende wordt opgelost, wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij het Kifid.
  Als een klacht daartoe aanleiding geeft, zullen wij de interne procedure aanpassen, waardoor dergelijke klachten in de toekomst mogelijk voorkomen worden.
  Tenslotte vinden wij het prettig om feedback te ontvangen, zowel positief als opbouwend, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en u uiteindelijk totaal kunnen ontzorgen.

Copyright © | i-quip.nl | creative advice | all rights reserved | template by Colorlib